På bagrund af det seneste års prøvelser med Covid-19, samt det kommende stykke tid med lavt forsamlingsforbud og forventet stigende smittetal med de nye mutationer, så må vi nok se i øjnene at det varer et pænt stykke tid inden vi kan mødes igen - i værste fald ikke før til efteråret. Derfor har vi i bestyrelsen valgt IKKE at opkræve kontingent pr. 1/4-2021 som vi plejer og indbetalingerne er derfor rykket til 1/4-2022. D.v.s at skulle det blive muligt at mødes til efteråret, så er det kvit og frit indtil 1/4-2022........dog skal der som vanligt betales for de kurser/workshops/arrangementer der måtte komme. 

Sommerturen er på bagrund af ovennævnte desværre også umulig at gennemføre, så den aflyses og rykkes til næste år - det samme gør generalforsamlingen.

Sidste og eneste aktive punkt på aktivitetsplanen er lørdagssyningen d. 8/5-2021. Det er tvivlsomt om den bliver til noget men vi kan da have lov at håbe 😊